Масла за зъбни предавки

Масла за зъбни предавки

Зъбните колела предават механично движение от един компонент на друг и може да бъдат използвани в отворени или затворени предавателни системи. Поради голямото разнообразие от зъбни предавки, за да бъде избран най-подходящият смазочен продукт, е необходимо да се вземат предвид следните аспекти: характеристики на зъбните колела (размер, металургия на зъбите), експлоатационни условия (товар, вибрации и удари), маслоподаваща система (маслена баня, разплискване, циркулация), работни температури и други фактори от околната среда, които биха могли да оказват значително влияние. Продуктовата линия на Eni задоволява потребностите от смазване на всички видове предавателни кутии. Eni представи наскоро една нова продуктова линия, специално разработена за хранителната и фармацевтичната промишленост.

Минерални масла

Eni FIN

Eni Blasia BM

Eni Blasia FMP

Eni Blasia P

Eni Blasia

Синтетични масла

Eni Blasia SX

Eni Blasia S

Eni Telium VSF

Eni Blasia ESB

Eni Blasia FSX

Масла от „хранителния клас"

Eni Ribes SX

Eni Ribes