Масла за стационарни газови двигатели

Масла за стационарни газови двигатели

Смазочни продукти за големи двигатели с вътрешно горене, използвани в стационарен режим. Този вид двигатели са изключително широко разпространени като електрически генератори или се използват в сектора на околната среда, защото позволяват да бъде затворен цикълът на рециклиране на най-разнородни видове отпадъци, благодарение на използването като гориво на газовете, отделяни от сметища, пречиствателни станции за отпадни води или от селскостопански дейности. Продуктовата линия на Eni прави възможно съответствието с най-модерните спецификации на производителите и гарантира възможността за удовлетворяване на всякакви експлоатационни условия по отношение на възприетия тип на горивния газ и на двигателя.

Масла за природен газ

Eni Geum NG 40

Eni Geum C 40

Eni Geum 40

Масла за биогаз и сметищен газ

Eni Geum LFG 40

Eni Geum E 40

Синтетично масло за природен газ

Eni Geum SX 40