Масла за направляващи машини

Масла за направляващи машини

Плъзгащото движение на инструменталната „шейна“ - между машинните плъзгачи и водачите - трябва да бъде плавно, на базата на стабилен и постоянен контакт, избягвайки явлението приплъзване, причинено от нарушаване на смазочния филм по време на тяхното движение. Затова смазочното масло трябва да има отлични адхезивни и смазочни свойства.

Минерални масла

Eni Exidia HG