Индустрия

Тази категория включва всички видове смазочни продукти, предназначени за смазването на промишлена техника, като хидравлични масла, турбинни масла, компресорни масла, масла за смазване на лагери и промишлени масла за зъбни предавки. Сред всички тези категории, с най-високи обеми са хидравличните масла, които се използват в хидравличното управление на строителна техника, промишлени инсталации и др.

Хидравлични масла

Масла за направляващи машини

Масла за зъбни предавки

Масла за вериги

Компресорни масла

Турбинни масла

Топлопреносни масла

Трансформаторни масла

Масла за стационарни газови двигатели

Процесни масла

Бели масла

Циркулационни масла

Масла, предпазващи от корозия

Масла за термична обработка

Масла за текстилна техника

Аерозолни смазочни продукти

Масла за металообработване