Хидравлични масла

Хидравлични масла

Хидравличните системи (или вериги) се състоят от комплект от компоненти, напълнени с флуид, който служи за предаване на енергия с голяма гъвкавост и при контролирани условия. Хидравличните масла в тази система трябва да имат технически характеристики и поведение, подходящи за всякакъв вид техника и работни условия, за да гарантират доброто функциониране на системите и да осигурят адекватна защита на всички смазвани компоненти, за да се удължи експлоатационния им живот. Eni, в съгласие с технологичните стандарти, произвежда модерни и съвременни минерални или синтетични смазочни продукти, подходящи за всякакъв вид хидравлични системи. Употреба на синтетични масла се налага особено там, където се изисква по-висока степен на защита на околната среда (биоразградимост) или по-висока степен на защита срещу опасност от пожар (пожароустойчивост). Наскоро Eni представи нова гама от продукти, специално разработени за хранително-вкусовата промишленост, сертифицирани от „Агенцията за контрол на храните и лекарствата" („FDA“) на САЩ и от „Националната санитарна организация“ („NSF“) на САЩ.

Минерални масла

Eni Hydroil GF

Eni Exidia HG

Eni Radula

ENI ACER

Универсални масла с антикорозионни и антиоксидантни свойства

ENI ARNICA

Антиизносващи масла с висок вискозитетен индекс

ENI ARNICA DV

Антиизносващи и почистващи масла с висок вискозитетен индекс

Eni OSO PM

Безпепелно антиизносващо масло за пресите „Müller Weingarten”

Eni OSO D

Антиизносващи и почистващи масла

Eni OSO S

Безпепелни и антиизносващи масла

Eni OSO

Антиизносващи масла

Синтетични масла

Eni ARNICA S

Биоразградими масла с много висок вискозитетен индекс

Eni ARNICA S FR

Биоразградими масла с много висок вискозитетен индекс, одобрени от „Factory Mutual“

Eni ARNICA PSX

Масло за преси за керамичната индустрия

Eni ARNICA 104/FR

Биоразградими и незапалими масла

Масла с екомаркировка

Eni ACER EST

Биоразградимо масло за кърмова тръба

Eni ARNICA ESB

Биоразградими масла

Масла от „хранителния клас"

Eni Tilia SX

Синтетични масла

Eni Tilia

Фармацевтични бели масла

Масла за преси

Eni OSO PM 46

Безпепелно антиизносващо масло за пресите „Müller Weingarten“

Eni Arnica PSX 46

Масло за преси в керамичната индустрия

Eni Arnica TP 46

Безпепелно и антиизносващо масло за преси в керамичната индустрия

Eni Arnica DV 46

Антиизносващи и почистващи масла с висок вискозитетен индекс

Други хидравлични масла

Eni Hydraulic Oil

Хидравлични масла за валцуващи машини

Eni Arnica V

Биоразградими масла с висок вискозитетен индекс

Eni Arnica SA

Масла за амортисьори на превозни средства

ARNICA ABX 15 15

Биоразградими напълно синтетични - за отварящите системи на портали и врати

Eni Arnica A 15

Минерално масло за отварящите системи на портали и врати

Eni H Lift

Антиизносващи минерални масла за хидравлични системи на подемници