Циркулационни масла

Циркулационни масла

Циркулационните масла са предназначени за централизираното смазване на различни системи от индустриални машини: лагери, предавателни кутии и др. Eni предлага широка гама от продукти - от чисти минерални масла за смазване на слабонатоварени системи, работещи при умерени температури, до високотехнологични масла, предназначени за най-суровите експлоатационни условия.

Минерални масла

Eni Acer

Eni Acer MV

Eni Acer MP

Eni Acer MPK