Греси

Съгласно с определението, дадено от „ASTM“ (Американско Дружество за Изпитване Материали), смазочната грес е твърд до полутечен продукт, съставен от сгъстител в течно смазочно вещество. Най-използваните сгъстители са метални сапуни, органични и неорганични сгъстители. Използваните базови масла могат да бъдат: минерални, синтетични, растителни или естери от естествен или синтезиран произход. Комбинацията от сгъстители, базови масла и добавки осигурявя на греста нейните характеристики, ефективност и приложно поле. „Националният институт за смазочни греси“ (NLGI) е разработил цифрова скала за класифициране консистенцията на гресите. Тя дефинира девет различни класа греси, вариращи от 000 (изключително течни) до 7 (твърди). Eni предлага много широка гама от смазочни греси за всички приложения в различни сектори: в тежката промишленост (циментови заводи, стоманодобивни заводи), в производството на хартия, във фабриките и приложения в корабоплаването.

Индустриални греси

Автомобилни греси