Масла за вериги

Масла за вериги

Маслата, използвани за смазване на вериги трябва да гарантират лесно проникване в щифтовете/втулките, осигурявайки добро зацепване без да капят. Тези смазочни продукти трябва да образуват здрав смазочен филм, издържащ на натоварвания, да са с ниска склонност да оставят утайки и трябва да осигуряват висока устойчивост срещу корозия и отмиване с вода. Нова продуктова линия беше специално разработена за хранителната промишленост.

Минерални масла

Eni Olio per motoseghe 100

Синтетични масла

Eni Eco Lube MS

Eni Arum ESX

ARUM HT 220

Масла от „хранителния клас"

Eni Myrtus HT