Масла за металообработване

Масла за металообработване

Непрекъснатият технологичен напредък на металообработващите машини и металообработването, заедно с необходимостта да се гарантира опазването на околната среда и спазването на съответните регламенти, подтикнаха изследователите ни в „Eni Research“ да разработят нови линии от смазочни продукти за металообработването, които задоволяват всички тези изисквания.

Чисти масла за рязане

Биоразградими масла за рязане – на базата на естери

„EP“ масла за активно рязане – за тежки операции

„EP“ масла за рязане – за тежки операции

Масла за рязане – за среднотежки операции

Универсално масло

Масла за шлифоване, лепинговане и хонинговане

Масла за рязане, смесими с вода

Почистващ продукт за тежкотоварна техника

Синтетични течности за шлифоване

Масла за рязане с млекоподобна емулсия

Масла за рязане с полупрозрачна емулсия

Масла за формоване на метал

Масла за валцуване

Масла с хлор за формоване чрез пресоване и при изтегляне

Несъдържащи хлор масла за формоване чрез пресоване