Компресорни масла

Компресорни масла

Компресорите се използват за увеличаване налягането на въздух, на хладилни и други газове с помощта на механична енергия. Компресорите могат да бъдат разделени на две основни групи: обемни и динамични. Смазочният продукт трябва да намали триенето, да минимизира износването, да отнеме топлината и да действа като уплътняваща бариера срещу спадане налягането на газа. Продуктовата линия на Eni е в състояние да задоволи изискванията за ефективна работа и на най-строгите спецификации. Наскоро Eni въведе нова продуктова линия, специално разработена за хранителната и за фармацевтичната промишленост.

Минерални масла за въздушни компресори

Eni Acer

Eni Dicrea

Синтетични масла за въздушни компресори

Dicrea ESX 100

Eni Dicrea SX

Масла за хладилни компресори

Eni Betula ESX

Eni Betula S

Eni Betula

Масла за други типове компресори

Eni Sic C

Eni Dicrea S 150

Масла от „хранителния клас"

Eni Tilia