Трансформаторни масла

Трансформаторни масла

За някои машини и електрически компоненти се изискват смазочни продукти с изолационни характеристики, за да бъде предотвратен електрическият разряд между повърхности с различни електрически потенциали, каквито възникват, например, в трансформаторите. Тези системи генерират огромно количество топлина, която смазочните продукти могат да помогнат да бъде отнета, благодарение на стойностите на своята специфична топлина и топлопроводимост.

Минерални масла

Eni ITE