Топлопреносни масла

Топлопреносни масла

Техниката за загряване на твърди вещества, течности или газове в промишлените системи е от индиректен тип. Тази техника включва използването на топлинен носител (топлопреносно масло), който поема топлина от горещ източник (топлинен генератор) и я пренася там, където е необходима. Въпреки по-високите разходи и експлоатацинната сложност, с индиректната система на загряване се постигат няколко предимства. Например, по-лесното контролиране на температурата и равномерното ѝ разпределение, както и възможността да бъдат обслужвани повече потребители от един единствен топлинен източник. Така се постига и максимална безопасност, тъй като потребителите не са в пряк контакт с топлинния източник. За да бъде осигурен отличният пренос на топлина и дългосрочната защита на контурите срещу корозия и износване, в състава на топлопреносните масла на Eni са включени висококачествени базови масла.

Масло „Alaria“

Eni Alaria 7

Eni Alaria 3

Eni Alaria 2