Автомобили

Eni винаги е била ангажирана с разработването на висококачествени, високоефективни смазочни продукти. Изследователската работа в нашите лаборатории, в комбинация с прекия контакт с клиенти по целия свят, осигуряват водещи технологии и продукти с висока надеждност. Гамата от автомобилни смазочни продукти на Eni включва прецизно разработени продукти, които могат да посрещнат потребностите от смазване на всички видове превозни средства.

Леки автомобили

Тежкотоварни превозни средства

Скутери и мотоциклети

Малки лодки

Селскостопанска и земекопна техника