Масла за текстилна техника

Масла за текстилна техника

Продуктите „Codium“ са разработени за смазването на техника от текстилната промишленост и промишлеността за производство на влакна. Основните изисквания към текстилните масла са да притежават следните свойства: да са безцветни, да не оставят петна - за да се избегне влошаване качеството на влакната и тъканите в случай на инцидентен контакт, както и да се отмиват, което да позволи отстраняването им от текстилните изделия.

Eni Codium LS

CODIUM LS 32 32

Eni Codium LS

Eni Codium L

CODIUM L 46

CODIUM L 100