Турбинни масла

Турбинни масла

Турбините се определят като ротационни първични двигатели, в които енергията на един флуид се преобразува в механична енергия, предназначена, в повечето случаи, за производство на електричество или за задвижване. Най-често използваните флуиди са парата, горещите газове, получени директно чрез изгаряне на гориво или чрез вода. Турбинното масло трябва да смазва лагерите на вала, да отнема топлината, да задейства сервомеханизмите на регулиращите клапани и да смазва редукторните блокове, ако има такива. Продуктовата линия на Eni задоволява потребностите от смазване на всички видове газови, парни и хидравлични турбини, а също и на инсталации с комбиниран цикъл. Партньорството с производители от най-висока класа направи възможно рецептурите да бъдат подобрени през годините, гарантирайки по-високи нива на ефективност. Днес „ОТЕ“ и „ОТЕ GT“ са критерий за качество на пазар, ориентиран към много високите нива на приложната технология.

Минерални масла

Eni OTE GT

Eni OTE

Синтетични масла

Turbo 23699

Защитни турбинни масла

Alisma 32 PV