Биоразградими масла за рязане – на базата на естери

005209

PRODUCT FEATURES

ENI FRESIA ESB 10

Product code 005205
Name of the product ENI FRESIA ESB 10
Specifications and Approvals ISO 6743/7 MHE

ENI FRESIA ESB 25

Product code 005213
Name of the product ENI FRESIA ESB 25
Specifications and Approvals ISO 6743/7 MHE

ENI FRESIA ESB 35

Product code 005209
Name of the product ENI FRESIA ESB 35
Specifications and Approvals WGK 1| ISO 6743/7 MHE