Индустриални греси

Индустриални греси

Литиеви греси

Eni Grease MU

Универсални греси

Eni Grease MU EP

Универсални „ЕР“ греси

Eni Grease MU 00/JD 0

Грес за памукокомбайни на „John Deere“

Eni SP GR MU 0

Грес на минерална основа

Eni Grease SM 2

Грес с добавен молибденов дисулфид

Eni Grease SLL 0

Грес на синтетична основа за затворена зъбна предавка

Eni Sagus 60 0-00

Графитна грес за отворена зъбна предавка

Eni Litio Grease 475 1.5

Грес на минерална основа със силна адхезия

Eni CT 350 EP 3

„ЕР“ легирана грес

Eni Grease LP

Литиево-калциева осапунена грес

Греси на основата на литиев комплекс

Eni Grease MSX 2/460 2

Грес на синтетична основа с „ЕР“ добавка с молибденов дисулфид

Eni Grease LCX

„EP“ грес на основата на синтетично базово масло

Eni Grease LC

Универсални „ЕР“ греси

Калциеви греси

Eni Grease NG

Графитна безводна калциева грес

Eni Rubus CSX 2

Kалциево-сулфонатна сапунена грес

Eni Rubus CX 1.5

Осапунена грес на основата на калциев комплекс

Eni ECO Grease 0

Биоразградима грес

Eni Grease PV 2

Хидрофобна калциева грес с превъзходна защита

Eni Grease CC

Греси на основата на минерално масло

Греси на основата на алуминиев комплекс

Eni Rubus Universal

Греси от „хранителния клас" на основата на синтетични масла

Eni Rubus TF

Греси от „хранителния клас" на основата на фармацевтични бели масла

Eni Grease Sagus AC 460 0

Греси с графит

Eni Grease AC

„ЕР“ греси

Биоразградими греси

Eni Eco Grease Plus 2

„ЕР“ грес

Eni ECO Grease

Биоразградима грес

Други греси

Eni Rubus PFPE 2

Грес от „хранителния клас", с „PTFE“ /тефлон/ сгъстител - на основата на „PFPE“ /перфлуорополиетер/

Eni Rubus SIL 3 3

Силиконова грес от „хранителния клас", с неорганичен сгъстител

Eni Rubus MP 00 0

Безцветна грес от „хранителния клас", с неорганичен сгъстител, на основата на фармацевтично бяло масло

Eni Rubus Contact 2 2

Грес с неорганичен сгъстител, на основата на бяло фармацевтично масло

Eni Grease NS 4

Грес със сгъстител силикагел, на основата на растително масло

GR VN –

Грес на основата на парафинов восък, подходяща за плъзгане и за спускане корабите на вода

Eni Grease NS 2

Бентонитова грес

Eni Grease PHT 1.5

Грес с полиуреа

Eni Silis Grease HTL 1

Бентонитова грес на синтетична основа