Eni Rustia F

PRODUCT FEATURES

ENI RUSTIA 68/F

Product code 004250
Name of the product ENI RUSTIA 68/F
Specifications and Approvals

ENI RUSTIA 100/F

Product code 004261
Name of the product ENI RUSTIA 100/F
Specifications and Approvals MIL-C-16173 D grado 2

ENI RUSTIA 250 F -

Product code 007921
Name of the product ENI RUSTIA 250 F -
Specifications and Approvals MIL-PFR-16173 E : Class I - Grade 2